Sammen Om Kattene i Kaldred

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Eskebjergvej 81, 4593 Eskebjerg, CVR 39983982

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at nedbringe antallet af vildtlevende og syge katte i Kaldred. Dette gøres gennem indfangning, testning, øremærkning og neutralisering inden genudsætning til foderværter, eller omplacering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02106