SA HK (Skovlund Ansager Håndbold klub

30-07-2021

Kontaktoplysninger

Lærkevej 16, 6823 Ansager - CVR: 41372478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 30. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sahk.dk), sociale medier (Facebook), og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opretholdelse af SAHK håndbold klub. Herunder udvidelse af området og bevaring af idrætshallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02602