SA HK

01-12-2021

Kontaktoplysninger

Lærkevej 16, 6823 Ansager - CVR 41372478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 1. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sahk.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.750875) og kontooverførsel (Reg.7381 Konto 4144077488)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle området og bevare idrætshallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04224