Roza Against SMA

01-05-2021

Kontaktoplysninger

Carl Blochs Vej 141, 3. tv., 5230 Odense M

CVR: 42136379

Indsamlingsperiode

Fra den 4. januar 2021 til den 1. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 908362).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Zolgensma-behandling til Roza, der lider af SMA (type 1).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet barn med samme sygdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03249