Rønde Rotary Klub

08-09-2021

Kontaktoplysninger

Rønde Rotary Klub, Hovedgaden 41, 8410 Rønde

CVR. 36142960

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2020 til den 8. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.882293)  og konto-overførsel (Reg.9364 Konto 0000470247)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udeområdet til det nye børne- og ungehospice, Strandbakkehuset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02775