Røde Kors (Danmarks Indsamling)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø, CVR 20700211.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.333867, 90565020, 90565010, 90565030, 905650640, 90565060, 90565070, 90565080, 90565090, 90565095, SMS 1212 og kontooverførsel (Reg. 4180 Konto 22227777).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02798