Riders with Heart

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hasselvej 49, 2740 Skovlunde - CVR 38201840

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.riderswithheart.com,), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20207) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12077793)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for events der skaber glæde for børn og unge der kæmper med livet, enten fysisk eller mentalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03507