Rent Havmiljø Nu

06-12-2021

Kontaktoplysninger

Agersøgårdsvej 8, 4244 Agersø – CVR 41781246  

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2020 til den 6. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.renhavmiljo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.916542) og kontooverførsel (Reg. 6150 Konto 262839

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at stoppe import af udenlandsk spildevand og i den forbindelse at tilvejebringe midler til at foretage og finansiere undersøgelser af havmiljøet i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte §2 formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03077