Refugees Welcome

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Thoravej 7, 2400 København NV – CVR 30774337

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.refugees.dk og www.refugeeswelcome.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.33942)  og kontooverførsel (Reg.5023 Konto 1196333)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til humanitær og økonomisk støtte til asylansøgere og flygtninge, bl.a. gennem at tilvejebringe fornøden juridisk bistand både i asylfasen og under integrationen. Midlerne skal endvidere anvendes til oplysningsarbejde henvendt til asylansøgere, flygtninge og andre personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02964