RASK MØLLE BORGERFORENING

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Jens Provsts Vej 8, 7400 Herning - CVR 32616429   

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2021 til den 31. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.raskmoelle.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.606005) og kontooverførsel (Reg.0877 Konto 3232247885)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af grønt område centralt placeret i 8763 Rask Mølle.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til andre projekter og arrangementer under Rask Mølle Borgerforening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03176