Projekt Q-værk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Pilestræde 58, 1112 København K - CVR 38308661

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.84052) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12173393)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens generelle virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03092