Projekt Q-værk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Pilestræde 58, 1112 København K - CVR 38308661

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.84052) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12173393)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Projekt Q-Værks arbejde med voldsramte kvinder og børn

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03092