Pote Walk Danmark

05-09-2021

Kontaktoplysninger

Fønixvej 4, 5500 Middelfart

Indsamlingsperiode

Fra den 6. september 2020 til den 5. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 konto 13077363) samt MobilePay (767434).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for donationer til hjertesager. Herunder Internater der arbejder med at redde den spanske Galgo (112 Carlota Gal-gos, Malaga) samt de hjemløse/socialt udsattes hunde i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02747