Plant et Træ

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg

CVR-nr.: 29439850

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.plant-et-trae.dk), online indsamlingsplatform (BetterNow), sociale medier, salg/auktion, og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.88642) og kontooverførsel(Reg.nr.:9570 kontonr.:12572565).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at plante flere bytræer i Aarhus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02888