Pejsegaarden Charity

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Frederikssundsvej 345, 2700 Brønshøj

CVR: 39489945

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21940) og kontooverførsel (Reg. 7170 Konto 2826075)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til aktiviteter til fordel for udsatte familier og deres børn primært i Husum/Brønshøj og på Pejsegaarden i Husum. Herunder til deltagelse i danseundervisning på Pejsegaarden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02841