Patientforeningen Lungekræft

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Industrivej 21, 4000 Roskilde - CVR 33848072

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lungekraeft.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 74663) og kontooverførsel (Reg. 0537 Konto 0000499056)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Patientforeningen Lungekræfts arbejde for patienter og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00282