Overlade friskoles Støtteforening

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Padkærgårdsvej 5, 9670 Løgstør - CVR 37081981

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9135 Konto 0000185043)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til Overlades friskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-033436