Organisation against the suffering of animals (DASA)

11-10-2021

Kontaktoplysninger

Organisation against the suffering of animals (DASA), Kirkebjergvej 2, 4623 Lille Skensved - CVR 33127421 

Indsamlingsperiode

Fra den 12. oktober 2020 til den 11. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9037 Konto 2600206659)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for genhusning af ræve fra farmen Star-Fox i Sæby. Herunder omkostninger relateret til genhusning, frivillig transport, foder, bygning af anlæg, dyrlægeregninger, transportbure, leje af køretøj, chauffør, legetøj til rævene, frikøb af ræve mm.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til andre kampagner til fordel for andre dyr i pelsindustrien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02868