OPERATION MISSION

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Drejervej 17, 2400 København NV - CVR 11451772

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.44113) og kontooverførsel (Reg.5470 Konto 0002037770)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og administration af OM Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03422