Once Upon a saga

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Guldagervej 34, 2720 Vanløse, CVR 38425676

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.onceuponasaga.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Twitter, YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 12711).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansieringen af ”Once Upon a Saga”. Midlerne skal derved dække omkostningerne i forbindelse med Torbjørns rejse gennem alle verdens lande.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at skrive og publicere en bog om rekordforsøget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02424