Olsen Banden Statuen

13-12-2021

Kontaktoplysninger

C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg – CVR 40219455

Indsamlingsperiode

Fra den 14. december 2020 til den 13. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.folkeaktier.dk, www.olsenbandenfanklub.dk), online indsamlings-platform, sociale medier (Facebook) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.611107) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12751885)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rejsning af statue i fuld størrelse af de tre Olen Banden medlemmer, Egon, Benny og Keld, der skal stå på Tingstedet i Valby.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vedligeholdelse af statuen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03053