Olsen banden Fanklub DK

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bakkevænget 17, 3600 Frederikssund - CVR 34776431

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.olsen-banden.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.893611) og kontooverførsel (Reg.0523 Konto 0000224262)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for genopførsel af sidebygning til tårnet fra det gule palæ.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til drift og vedligeholdelse af tårnet fra det gule palæ.

Indsamlingsområde

Landdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04004