Øjenforeningen Værn om Synet

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 20, 1.,  1557 København V – CVR 69838316

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.99002) og konto-overførsel (Reg. 7360 Konto 1852038)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forebyggelse og bekæmpelse af øjensygdomme og blindhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02896