Odder Frimenighed

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Randlevvej 5, 8300 Odder - CVR 17482300

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odderfrimeninghed.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.83605, 54905)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til borgere i Odder Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04068