Odder Frimenighed

01-02-2021

Kontaktoplysninger

Randlevvej 5, 8300 Odder

CVR: 17482300

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 1. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odderfrimenighed.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 83605, 54905).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til borgere i Odder Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02724