NYT LIV

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg - CVR 26753775

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nytliv.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.13778) og kontooverførsel (Reg.091 Konto 0001010659)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af Nyt liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04021