Nykøbing Falster Badmintonklub

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Nykøbing Falster Badmintonklub, Vestensborg Alle 32, 4800 Nykøbing F

CVR. 44779919

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. Nr. 6261 konto nr. 137699) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 922377).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Nykøbing Falster Badmintonklub. Herunder et nyt varmeanlæg, regninger og andre reparationer i Hallen. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er op-fyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvikling på ungdomssiden i form af events og stævner, samt fornyelser og reparation af hallen.

I tilfælde af at formålet ikke kan indfries, skal midlerne doneres til Idestrup Badmintonklub.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02356

J.nr.