Nordsøen Oceanarium

12-05-2021

Kontaktoplysninger

Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals, CVR 72989228

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2020 til den 12. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 45337).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Nordsøen Oceanarium grundet Coronakrisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger 

J.nr. 20-700-02438