Nordsjællands Kattehjælp

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Munkesøvej 12, 3490 Kvistgård - CVR 37805335

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kattehjaelp.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.94686) og kontooverførsel (Reg.5357 Konto 0246871)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til dyrelæge

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03217