Nordsjællands Jernbaneklub

03-09-2021

Kontaktoplysninger

Græsted Stationsvej 84, 3230 Græsted

CVR.:30950933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.veterantoget.dk), og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.:378301) og kontooverførsel(Reg.nr.:2276 kontonr.:6297368921).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Nordsjællands Veterantog.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02971