Nordic Medical Aid

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Nordic Medical Aid, Kirkebjerg Parkvej 2D, 3. 3., 2600 Glostrup   

CVR nr. 39329891

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events og Sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær bistand i form af medicinsk udstyr til Rojava.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02280