Nivaagaards Malerisamling

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår hjemmeside/donationsmodul (www.nivaagaard.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram) og nyhedsbrev.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes ubeskåret til fordel for indkøb af kunst til Nivaagaards Malerisamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2020, 2021, 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00563