NIOS ApS (Korsør Krisecenter) - Indsamling til Fr. Solskin via Facebook

18-11-2021

Kontaktoplysninger

Halsebyvej 91, 4220 Korsør- CVR 41011459

Indsamlingsperiode

Fra den 19. november 2020 til den 18. november 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 419419, 201200)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Frk. Solskin en kriseramt kvinde som kom i krisecenteret

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00267