NIOS ApS (Korsør Krisecenter)

18-11-2021

Kontaktoplysninger

Halsebyvej 91, 4220 Korsør – CVR 41011459

Indsamlingsperiode

Fra den 19. november 2020 til den 18. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 41011459) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.korsorkrisecenter.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.201200) og kontooverførsel (Reg. 5356 Konto 0249958)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for psykisk og fysisk voldsramte kvinder og deres børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02997