NCL Danmark

15-09-2021

Kontaktoplysninger

Parcelvej 119, 2830 Virum - CVR 29059594

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juli 2021 til den 15. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dsvf.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3259 Konto 3299039234)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af sociale arrangementer for de ramte børn, unge og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03723