Næstehjælperne Hjørring-Frederikshavn

24-04-2021

Kontaktoplysninger

Rosborgvej 11, kl. 9900 Frederikshavn, CVR 41201061

Indsamlingsperiode

Fra den 25. april 2020 til den 24. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mennesker ramt af sociale reformer, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225timers reglen. Midlerne skal hovedsagligt bruges til betaling af husleje, til de lokaler Næstehjælperne Hjørring-Frederikshavn lejer, til indkøb af fødevare, julehjælp, fødselsdagsgaver, salg på markeder, åbent hus og lignende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02443