Mtoto Tanzania

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg – CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg. 2670 Konto 4398541540)

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til at støtte udsatte børn og unge, samt deres familier, gennem økonomisk støtte til uddannelse og overlevelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02976