Movember Europe

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Movember Europe, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

CVR. 35437924

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.movember.com), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Twitter).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte samarbejde, tværfaglige og multifunktionelle teams, der behandler forskningsspørgsmål vedrørende prostata-kræft i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02292