Monetos ApS

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Niels Bohrs Vej 20, 8260 Viby J – CVR 41330406

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021

Indsamlingsmåde

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal www.10er.dk

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for podcasten Monetos. Herunder til at dække de udgifter, der er forbundet med et lave en podcast, hosting, køb af udstyr, hjemmeside samt udvidelse af projektet, flere podcasts og til at hyre gæster i studiet

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03013