MinVenKatten

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Søvejen 1, 6500 Vojens - CVR 34027609.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og merchandise. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 52609) og kontooverførsel (Reg. 9570, konto 13088012).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hovedorganisationens formål § 2: At drive katte-internater med det formål, at hjælpe herreløse katte i Danmark ud i nye hjem, samt rådgive om herreløse katte og genudsætning af vildtlevende katte.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes som reservekapital såfremt internaterne får store dyrlægeregninger ind.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02791.