Min Drømmedag

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rødehusvej 90, 9560 Hadsund - CVR-nr. 38585983

Indsamlingsperiode

1. januar 2021 til 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mindroemmedag.dk), online indsamlingsplatforme (Betternow, Odendo), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Mobilepay nr. 30907) og kontooverførsel (Reg. nr. 9200 konto nr. 3700047376).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arrangementer for livstruende syge børn i alderen 1-18 år.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til arrangementer næste år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03259