Menighedsrådet ved Skibby Kirke

20-12-2021

Kontaktoplysninger

Kirkestræde 4, 4050 Skibby - CVR 66868613

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 20. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.76298) og kontooverførsel (Reg.2670 Konto 4376769157)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af julekurve indeholdende kolonial-/madvarer, der tilgår de af sognets børnefamilier, som ifm. med julen er særligt udfordret økonomisk og socialt - og som har anmodet om julehjælp/julekurv. Anmodningen sker fortroligt til sognepræsten, som ud fra de parametre, menighedsrådet har besluttet, tildeler hjælpen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04162