Mellemamerika Komiteen, Århus

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Klosterport 4, 4., 8000 Aarhus C - CVR: 33657927

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.makomiteen.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kvindenetværket, REMO, i Nicaragua, til køb af center (bygning og jord) på øen Ometepe hvorfra de driver deres arbejde til fremme af kvinders rettigheder.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til støtte til kvindenet-værkets arbejde for kvinders rettigheder (mod vold mod kvinder, igangsættervirksomhed mm.)
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at betale større del af købet eller til støtte til kvindenetværkets øvrige aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02347