Med Israel for fred Danmark - MIFF

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Muldvad 7,  2800 Kongens Lyngby – CVR 39415356

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.49739) og kontooverførsel (Reg.5290 Konto 9020945009)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Med Israel for fred Danmark – MIFF. Herunder lønomkostninger, informationsarbejde samt afholdelse af MIFF arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

RRegnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03031