ME/CFS FORENINGEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rådhustorvet 1, 3520 Farum – CVR 19989232

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.me-foreningen.dk), sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.890280) og kontooverførsel (Reg. 2252 Konto 0716991296)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ME/CFS foreningens arbejde med at støtte danske ME-patienter, udbrede kendskabet til sygdommen og forebyggelse af sygdommen samt til biomedicinsk forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02959