Mariager Højskoles Supportklub

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Mariager Højskoles Supportklub, Hjulhusvej 12, 9550 Mariager

CVR. 29545936

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.supportklubben.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 54022) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes jf. Mariager Højskole Supportklubs vedtægtsbestemte formål:

-At vedligeholde kontakten mellem tidligere elever/korttidskursister og Mariager Højskole.

-At fremme interessen for og kendskabet til Mariager Højskole

-At støtte uformuende elever til et ophold på skolen.

-Gennem uddeling af stipendier at fremme teologisk uddannelse blandt skolens elever.

-Gennem konkrete indsamlinger at støtte humanitære formål.

-Supportklubbens formål er således almen velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02452