Lystrup Svømme- & Aktivitetscenter

11-11-2021

Kontaktoplysninger

Hyldehaven 3, 8520 Lystrup

CVR.: 38581341

Indsamlingsperiode

Fra den 12. november 2020 til den 11. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://momentet.nu/), online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 991537 & 678087) og kontooverførsel(Reg.nr.:7265 kontonr.:0001189648).

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til fordel for udviklingen af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter: Momentet.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til pengene gå til forbedringer af eksisterende tiltag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02953