LoveSpring

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Under Lindene 7A, 8250 Egå

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lovespring.com), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.967629) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1142746)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rent drikkevand i udviklingslandende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02387