Love Africa Youth

25-08-2021

Kontaktoplysninger

Thorsgade 55, 8700 Horsens  

CVR: 36292160

Indsamlingsperiode

Fra den 26. august 2020 til den 25. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.loveafricayouth.org), online indsamlingsplatform (Stripe) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel og Paypal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Drift af Love Africa Youth forenings formål; ”Drift af børnehave til ekstreme fattige i Bambanani village og støtte til de fattige i området, herunder hjælpe mht. basale behov under Corona. Hjælp til selvhjælp.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02702