Løjt Børnehus Støtteforening

01-10-2021

Kontaktoplysninger

Lykkevej 18, 6200 Aabenraa - CVR 41742054

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2021 til den 1. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 190109) og kontooverførsel (Reg. 7930 Konto 1516351)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering og opgradering af Løjt Børnehus legeplads

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03297