Loch Ness Venner

01-07-2021

Kontaktoplysninger

Istebjergvej 29, 4400 Kalundborg - CVR 41416912

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juni 2020 til den 1. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. Lochnessvenner.dk)
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2190 Konto 6600024561)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Loch Ness Venner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03716